OUDERE ONDERNEMER

Bbz inkomensaanvulling voor oudere ondernemers
Oudere ondernemers (geboren voor 1 januari 1960) kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen tot het bijstandsniveau. Op deze manier kunt u blijven ondernemen zodat u deels in uw eigen inkomen kunt voorzien. U krijgt dit totdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.

In het eerste kwartaal van 2022 (1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) gelden specifieke regels voor Bbz inkomensaanvulling. Vanaf 1 april 2022 gelden andere regels.

Bbz inkomensaanvulling tot en met eerste kwartaal 2022
In het eerste kwartaal van 2022 (januari, februari, maart) is Bbz inkomensaanvulling een gift. Voor Bbz inkomensaanvulling in het eerste kwartaal van 2022 vraagt de gemeente u een schatting te maken van uw inkomen per maand (januari, februari, maart). De gemeente vult uw inkomsten iedere maand aan tot het bijstandsniveau.

Na afloop van de maand bepaalt de gemeente op basis van uw daadwerkelijke inkomen op elk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terugbetalen.

Bbz inkomensaanvulling in het eerste kwartaal van 2022 is vergelijkbaar met Tozo, maar is niet hetzelfde. Een verschil tussen Bbz inkomensaanvulling en Tozo is dat u meer informatie over uw situatie en uw bedrijf bij de gemeente moet aanleveren.

Bbz inkomensaanvulling vanaf 1 april 2022
U krijgt Bbz inkomensaanvulling in eerste instantie als een renteloze lening. Als het boekjaar is afgelopen bepaalt de gemeente op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terug betalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.

Bbz bedrijfskrediet voor oudere ondernemers
U kunt ook een bedrijfskrediet krijgen van maximaal € 10.607,00 (per 1 januari 2022 - klik hier voor actuele normbedragen). U kunt dit bedrag alleen krijgen als het noodzakelijk is voor de voortzetting van het bedrijf. Het bedrijfskrediet kan een gift of een lening zijn. Of u het bedrag terug moet betalen hangt af van uw eigen vermogen.

Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen voor Bbz
• U bent vóór 1 januari 1960 geboren en u hebt nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
• U werkt al minstens 10 jaar als zelfstandige in Nederland.
• U kunt met uw bedrijf nog jaarlijks een nettowinst maken die hoger is dan de inkomenseis voor de oudere zelfstandige van € 8.425,00 (per 1 januari 2022- klik hier voor actuele normbedragen).

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor Bbz
• U hebt het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
• Uw inkomen bedraagt niet meer dan het voor u geldende bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
• U moet minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.
• U woont in Nederland.
• Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
• U hebt alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn in uw bezit.
• U hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf.
• U kunt geen financiering uit een andere bron krijgen, bijvoorbeeld bij een bank of microkredietenfonds.

Kan ik een Bbz-aanvraag indienen?
Klik op onderstaande button om te kijken of u recht hebt op Bbz.

slider
slider
slider2
slider2
slider3
slider3
slide5
slide5
Scroll naar boven