GEVESTIGDE ONDERNEMER

Bbz inkomensaanvulling voor gevestigde ondernemers
Bent u een gevestigde ondernemers en kunt u tijdelijk niet meer de kosten voor uw levensonderhoud betalen? Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet kunt werken door ziekte of wanneer een grote klant plotseling wegvalt. Dan komt u wellicht in aanmerking voor Bbz. Met Bbz kunt u uw inkomen aanvullen tot het voor uw geldende bijstandsniveau. De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.

Bbz inkomensaanvulling wordt in eerste instantie verstrekt als een renteloze lening. U krijgt Bbz inkomensaanvulling altijd voor een tijdelijke periode. In eerste instantie is dat voor maximaal 12 maanden. Zijn de problemen na 12 maanden nog niet opgelost? Dan kunt u nog maximaal 24 maanden een aanvulling op uw inkomen krijgen. Dit kan alleen als de problemen zijn ontstaan door externe omstandigheden die van tijdelijke aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beperkte bereikbaarheid door de verbouwing van een winkelcentrum.

Als het boekjaar is afgelopen bepaalt de gemeente op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terug betalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.

Bbz bedrijfskrediet voor gevestigde ondernemers
Ook is het mogelijk een bedrijfskrediet voor de voortzetting van de onderneming te ontvangen. Dit is een lening van maximaal € 247.047,00 (per 1 januari 2024 - klik hier voor actuele normbedragen) met een rentepercentage van 8%.

Voorwaarden om als gevestigde ondernemer in aanmerking te komen voor Bbz
• Uw bedrijf is in het verleden levensvatbaar geweest. Levensvatbaar betekent dat u aan uw betalingsverplichtingen hebt kunnen voldoen, zowel zakelijk als privé.
• Uw financiële problemen zijn van tijdelijke aard en uw bedrijf is op termijn ook weer levensvatbaar.

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor Bbz
• U hebt het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
• Uw inkomen bedraagt niet meer dan het voor u geldende bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
• U moet minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.
• U woont in Nederland.
• Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
• U hebt alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn in uw bezit.
• U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
• U hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf.
• U kunt geen financiering uit een andere bron krijgen, bijvoorbeeld bij een bank of microkredietenfonds.

Kan ik een Bbz-aanvraag indienen?
Klik op onderstaande button om te kijken of u recht hebt op Bbz.

slider
slider
slider2
slider2
slider3
slider3
slide5
slide5
Scroll naar boven