STOPPEN MET UW BEDRIJF

Bbz inkomensaanvulling voor stoppende ondernemers
Is uw bedrijf niet langer levensvatbaar of bent u door andere omstandigheden zoals ziekte, niet langer in staat om uw bedrijf voort te zetten? Mogelijk heeft u enige tijd nodig om uw bedrijf te beëindigen. Denk hierbij aan de verkoop van een voorraad, lopende huurverplichtingen, het zoeken naar een koper om het bedrijf over te nemen of het afronden van een opdracht.

In de afbouwfase van uw bedrijf zijn uw inkomsten mogelijk niet voldoende om van te kunnen leven. U kunt dan een aanvulling op uw inkomen krijgen tot aan het geldende bijstandsniveau. U krijgt deze aanvulling gedurende de afbouwfase van uw bedrijf (tot maximaal 12 maanden). De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.

U krijgt Bbz inkomensaanvulling in eerste instantie als een renteloze lening. Als het boekjaar is afgelopen bepaalt de gemeente op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terug betalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.

Voorwaarden om als beëindigende ondernemer in aanmerking te komen voor Bbz
• U moet uw best doen het bedrijf zo snel mogelijk te beëindigen.
• Zodra het bedrijf is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel moet u dit doorgeven aan de gemeente. De uitkering wordt beëindigd per de datum waarop uw bedrijf is uitgeschreven.

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor Bbz
• U hebt het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
• Uw inkomen bedraagt niet meer dan het voor u geldende bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
• U moet minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.
• U woont in Nederland.
• Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
• U hebt alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn in uw bezit.
• U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
• U hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf.
• U kunt geen financiering uit een andere bron krijgen, bijvoorbeeld bij een bank of microkredietenfonds.

Kan ik een Bbz-aanvraag indienen?
Klik op onderstaande button om te kijken of u recht hebt op Bbz.

slider
slider
slider2
slider2
slider3
slider3
slide5
slide5
Scroll naar boven