Wat is IOAZ?

Stoppen met uw bedrijf / IOAZ
Bent u oudere zelfstandige en moet u uw bedrijf beëindigen omdat u te weinig inkomsten heeft? U kunt mogelijk een IOAZ uitkering krijgen. IOAZ staat voor Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikt gewezen Zelfstandige. U krijgt een aanvulling op uw inkomen tot het voor u geldende bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee. De IOAZ uitkering gaat in vanaf het moment dat u stopt met uw bedrijf. U krijgt dit tot u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als u een IOAZ uitkering ontvangt ben u (en uw partner) verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden.

De gemeente houden rekening met uw eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, eigen huis of auto, verminderd met de af te lossen schulden. Als u een IOAZ-uitkering krijgt, wordt uw eigen vermogen vrijgelaten tot een bedrag van € 167.116,00 (per 1 januari 2023 - klik hier voor actuele normbedragen). De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.

Zorg dat u een aanvraag indient voordat u uw bedrijf beëindigd. U kunt tot maximaal achttien maanden na de toekenning van uw aanvraag uw bedrijf beëindigen.

Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen voor IOAZ
• U bent tussen de 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
• U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt, of u hebt de afgelopen 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
• U hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt.
• Uw gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar is minder dan € 27.493,00 (per 1 januari 2023) en is bij voortzetting van het bedrijf naar verwachting minder dan € 30.854,00 (per 1 januari 2023 - klik hier voor actuele normbedragen).

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor IOAZ
• U hebt het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
• U woont in Nederland.
• Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
• U hebt alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn in uw bezit.
• U hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf.

Kan ik een IOAZ-aanvraag indienen?
Klik op onderstaande button om te kijken of u een beroep kunt doen op de IOAZ.

slider
slider
slider2
slider2
slider3
slider3
slide5
slide5
Scroll naar boven