Overzicht normbedragen Bbz 2004 / IOAZ (2021)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

1 januari 2021 1 januari 2022
Maximale geldlening startende ondernemer € 37.817,00 € 39.057,00
Maximale geldlening gevestigde ondernemer € 205.410,00 € 212.147,00
Maximale geldlening oudere ondernemer € 10.271,00 € 10.607,00
Minimale inkomenseis oudere ondernemer  € 8.158,00  € 8.425,00

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

1 januari 2021 1 januari 2022
Maximaal gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar € 26.455,00 € 27.021,00
Maximaal jaarlijks inkomen bij voortzetting van het bedrijf of beroep € 27.551,00 € 27.597,00
Buiten beschouwing te laten vermogen € 138.381,00 € 142.920,00

 

slider
slider
slider2
slider2
slider3
slider3
slide5
slide5
Scroll naar boven